Bildestøy

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Bildestøy

Bildestøy oppstår som en følge av at man elektronisk forsterker signalet fra lyset, for å oppnå et bilde selv i dårlig lys. Samtidig som man forsterker signalet, vil man også forsterke feilene, noe som gir opphave til hva vi kaller bildestøy.

Bildestøy er først og fremst avhengig av antallet fotoner som treffer hver pikselsensor. En større pikselsensor vil motta flere fotoner enn en liten, og en stor bildebrikke og et lavt antall megapiksler vil dermed utgjøre første tiltak for å unngå bildestøy.

Bildestøy vil øke dersom man har lite lys som slipper gjennom optikken og dermed må forsterke signalet mer, dvs øke ISO-verdien. Lyssterk optikk vil dermed også hjelpe på for å unngå bildestøy.

Teknologien for å effektivt utnytte de tilgjengelige fotonene, samt å etterbehandle bildet på en slik måte at man digitalt kan fjerne bildestøy uten å samtidig fjerne ønskede detaljer i bildet, utvikles stadig, og hvilken generasjon av kamera man har vil dermed også være viktig. Det er ikke automatisk slik at et eldre kamera med lav ISO, stor bildebrikke og få megapiksler vil ha mindre bildestøy enn et nytt.

I tillegg er det viktig å være bevisst på hva slags bildestøy det er som oppstår. Bildestøy som danner lyse eller fargede mønstre, striper, felter eller store flekker er betydelig vanskeligere å fjerne i etterbehandlingen enn bildestøy som er finkornet og jevnt fordelt over hele bildet.

Se også:


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leave a Reply