Bevegelsesuskarphet

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Bevegelsesuskarphet

Uskarphet som skyldes at kamera eller motiv beveget seg da bildet ble tatt. Tommelfingerregelen for å hindre dette er at man må ha en lukkertid som tilsvarer 1 delt på objektivets brennvidde, eller raskere. Det vil si at man med et 50 mm objektiv må ha en lukkertid på 1/50 sekund eller raskere for å unngå bevegelsesuskarphet. Dette er imidlertid ikke noen ufeilbarlig regel, og dersom motivet beveger seg svært raskt må man gjøre regning med å måtte bruke langt raskere lukkertider enn dette for å fryse bevegelsen på bildet.

Bildestabilisator hjelper mot bevegelsesuskarphet som skyldes at kamera er i bevegelse, men kan ikke gjøre noe med bevegelsesuskarphet som skyldes at motivet beveget seg. Hvor effektive bildestabilisatorer er, er notorisk vanskelig å måle, men tar ofte utgangspunkt i en “best case scenario” hvor det antas at kameraet er svært ustabilt i utgangspunktet. Produsenter oppgir ofte dette i hvor mange “trinn” lengre lukkertid man kan benytte, dersom man benytter en bildestabilisator. For eksempel vil en 4-trinns bildestabilisator på et 200 mm objektiv i teorien kunne tillate at man bruker lukkertider på 1/12 sekund, mens man vanligvis ville måttet bruke 1/200 sekund eller raskere. En person som holder kameraet svært stødig i utgangspunktet vil imidlertid i praksis ha langt mindre å tjene på å benytte en bildestabilisator.

Merk at man noen ganger ønsker bevegelsesuskarphet i et bilde, for å illustrere motivets bevegelse og fart.

Se også:


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leave a Reply