Bayer-filter

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Bayer-filter

Et Bayer-filter er et fargefilter som slipper gjennom en bestemt farge til bildesensoren under, slik at man basert på alle pikslene kan sette sammen et fargebilde. Bayer-filteret er laget slik at annenhver piksel på hver linje og kolonne har et grønt filter og dermed oppfattes som grønn, mens annenhver av de resterende 50% av bildesensorene har enten rødt eller blått filter og dermed oppfattes som henholdsvis enten røde eller blå. Ved hjelp av avanserte algoritmer kan bildeprosessoren da sette sammen alle dataene til et fullstendig fargebilde.

Bayer-filterets mønster er langt det vanligste av sin type i dagens digitalkamera, men har en del svakheter. For eksempel vil bare annenhver rad og kolonne ha blå piksler, og det samme gjelder røde. Dette skyldes mønsteret som gjentas i blokker på 2×2 piksler, hvorav to er grønne, en er blå og en er rød. Et annet problem er at algoritmen som benyttes nødvendigvis må ta nabopikslene med i beregningen for å komme frem til den “ekte” fargen på hver enkelt piksel, noe som til en viss grad går ut over skarpheten på pikselnivå.

I tillegg vil et Bayer-filter effektivt filtrere bort en stor andel av lyset som slippes inn i kameraet før det når selve bildebrikken, noe som resulterer i mer bildestøy og dårligere bildekvalitet i dårlig lys enn det som ellers kunne vært mulig. Enkelte produsenter har dermed eksperimentert med digitale kamera som ikke har Bayer-filter og som dermed kun kan ta bilder i svart-hvitt, men som samtidig i teorien kan ha bedre skarphet og detaljgjengivelse, samt mindre bildestøy, enn andre. Det nyeste eksempelet på dette er Leica M Monochrome.

Det er gjort flere forsøk på å komme opp med bedre systemer og mønstre for å eliminere eller redusere disse problemene og likevel få fargebilder. For eksempel har Kodak tatt patent på flere mønstre der enkelte piksler ikke har fargefilter, og som brukes for å beregne motivets lysverdier i motsetning til farger.

Fujifilm har også flere alternative systemer og mønstre for å bøte på dette, men med varierende grad av suksess. Deres EXR-brikker har hatt lovende resultater i en del kompaktkamera, og X-Trans-systemet som ble introdusert med Fujifilm X-Pro1 har vist seg å være svært bra. Dette benytter et mønster av fargefiltre som gjentas i blokker på 6×6 piksler i stedet for Bayer-filterets 2×2, og kan dermed inneholde alle tre farger på alle linjer og kolonner. Det kreves dog svært avanserte algoritmer for å sette sammen dette til et bilde med god bildekvalitet, og det tok lang tid før Adobe og Fujifilm takket være et samarbeid klarte å få implementert dette i Photoshop og Lightroom.

En annen løsning på Bayer-brikkens ulemper er det selskapet ved navn Foveon som står for. Foveon ble kjøpt opp av Sigma, og deres teknologi utnytter det faktum at lys av ulike frekvenser trenger ned i et medium til ulik dybde. Dermed kan man stable bildesensorer oppå hverandre i stedet for å benytte et filter, og regne seg frem til det ferdige bildet basert på hvor dypt lyset i hver enkelt piksel kom. Teknikken er lovende, men takket være Sigmas uvilje mot å lisensiere teknologien, har utviklingen gått ganske tregt. Sigmas egne kamera har bra bildekvalitet og fargegjengivelse i godt lys, men er plaget med dårlig fargegjengivelse og mye bildestøy selv ved moderat høye ISO-verdier.

Se også:


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leave a Reply