Backup

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Backup

Sikkerhetskopi.

En ekstra kopi av data, lagret i tilfelle tap av kopien som er i daglig bruk.

Slikt tap kan ha mange årsaker, men det vanligste er skade på selve harddisken. Det regnes som god backup-praksis å ha en sikkerhetskopi et annet sted enn der primærkopien ligger, i tilfelle brann, flom eller annet som kan føre til at lokalt lagrede sikkerhetskopier stryker med samtidig som primærkopien.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leave a Reply