Astigmatisme

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Astigmatisme

En optisk feil som kommer til uttrykk gjennom at punkter i utkanten av bildeflaten ikke gjengis som punkter, fordi optikken ikke klarer å gjengi dem nøyaktig. Slike punkter vil ofte gjengis som avlange ovaler, jo lengre jo mer alvorlig er feilen. Effekten kan reduseres noe ved nedblending, men et godt konstruert objektiv er beste kur for problemet.

Se også:


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leave a Reply