APS

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


APS

“Advanced Photo System”, et filmbasert fotosystem introdusert av Kodak tidlig på 1990-tallet.

APS var avansert i at det hadde en kassett som filmen kunne spoles både inn og ut i, og man kunne dermed skifte film etter at den var påbegynt, uten å miste noe av den. Systemet registrerte også hvilket format originalbildet ble tatt i (panorama, 4:3, 3:2, etc) og kassetten som filmen kom i beskyttet den under lagring.

APS-formatet ble populært til å begynne med, men forsvant etter en stund på grunn av at filmen var dyr i både innkjøp og fremkalling, upraktisk å lagre, og ikke minst ikke kunne tilby like god bildekvalitet som vanlig 135-film.

APS-film forsvant mer eller mindre fra markedet, men den dag i dag benyttes størrelsen på filmen som angivelse for brikkestørrelsen på enkelte digitale kamera. Slike bildebrikker har en cropfaktor på ca 1.5x, men undertyper som APS-C (1.6x) og APS-H (1.3x) brukes også, avhengig av produsent.

Se også:


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leave a Reply