Aktfoto

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aktfoto

Fotografi av en naken modell.

Aktfoto kan gjerne ha en erotisk over- eller undertone, men må ikke forveksles med pornografi, selv om grensen mellom dem nok kan sies å være noe vag og flytende. Forskjellen kan sies å ligge i responsen fotografen ønsker å vekke hos seeren, heller enn i objektive kvaliteter ved bildene.

Aktfoto kan være abstrakt eller konkret, og kan vise enten hele kroppen eller bare deler av den.

Se også:


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leave a Reply