18% grå

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


18% grå

18% grå er graden av lysrefleksjon som alle lysmålere er kalibrert etter. Grunnen er at 18% grått er et godt gjennomsnitt av refleksjon fra verden omking oss, og dette gir oss et greit utgangspunkt for å beregne eksponering.

Måler man lyset fra en gråplate eller annen overflate som er 18% grå, vil denne på bilde i utgangspunktet bli gjengitt slik at også gjengivelsen vil være 18% grå, dersom resultatet ikke justeres på noe vis i etterbehandlingen. Måler man lyset fra en flate som ikke er 18% grå, vil eksponeringsverdien gis slik at den vil resultere i at det avfotograferte motivet vil bli gjengitt som 18% grå. Dette kalles over- eller undereksponering, avhengig av om motivet er gjengitt for mørkt (undereksponering) eller for lyst (overeksponering). Merk at dette ikke sier noe om hvordan fotografen ønsker at motivet skal gjengis.

Se også:


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leave a Reply