Forumregler

Ved å registrere deg på F32-forumet bekrefter du at du har lest og forstått disse reglene, og at du akter å følge dem.

Disse reglene vil endres over tid, og ved å registrere deg aksepterer du at det er din plikt å sette deg jevnlig inn i dem, før du deltar på forumet.


Kortversjonen

 1. Kun én konto per person.
  Brukernavn = Ditt ekte navn.
  Anonyme brukere må forhåndsgodkjennes.
 2. Personangrep tolereres ikke.
 3. Hold en høflig og saklig tone.
 4. Skriv på norsk, evt svensk, dansk eller engelsk.
  Skriv slik at det er forståelig for de fleste.
 5. Hold deg til emnet.
 6. Annonsering kun etter avtale.
  Kjøp og salg kun på angitte steder.
 7. Ikke redigér innlegg mer enn absolutt nødvendig.
  Fjerning av innlegg må forhåndsgodkjennes.
 8. Du har rettighetene til det du poster, ink bilder.
  Ikke post andres innhold uten godkjenning fra dem.
 9. Kun én tråd per emne.
 10. Ikke lenk til eller post ting som bryter norsk lov.
 11. Post i riktig kategori.
  Bruk en beskrivende emnetittel.
 12. Følg med på spesielregler i noen underfora.

1 – Brukerkonto og brukernavn

Du MÅ bruke ditt reelle navn som brukernavn.

Redaksjonen er juridisk ansvarlig for ytringer på forumet, dersom ulovlige ytringer ikke fjernes innen rimelig tid, og det forlanges derfor at alle brukere står frem med korrekt navn som brukernavn. Det trenger ikke nødvendigvis være fullt navn, inklusive alle mellomnavn, men det må være korrekt og bestå minimum av fornavn og etternavn. Anonyme brukere tillates kun unntaksvis og i begrenset omfang og tid, og kun dersom redaksjonen kjenner deres fulle navn og telefonnummer.

Kun én brukerkonto tillates per person, med mindre redaksjonen har vedtatt noe annet for hvert enkelt tilfelle.


2 – Personangrep

Vi har nulltoleranse med hensyn til personangrep og hets. Trusler og utskjelling vil i ytterste konsekvens resultere i utestengning fra forumet.


3 – Høflig og sakling tone

Diskusjon på forumet skal foregå i en høflig og saklig tone.


4 – Lesbarhet

Innlegg skal være lett lesbare, noe som vil si at:

 • Innlegg skal fortrinnsvis skrives på norsk (bokmål eller nynorsk, men ikke på dialekt).
 • Er ikke norsk ditt morsmål, eller svarer du en som ikke har norsk som sitt morsmål, er det greit å skrive på svensk eller dansk, eventuelt engelsk. Ingen andre språk tillates.
 • Overdreven bruk av store bokstaver, smileys, leet-språk eller andre former for sjargong tillates ikke.

5 – Hold deg til emnet

Ikke diskutér annet enn trådens emne. Svar på moderering, påpekning av skrivefeil, eller klaging på brudd på retningslinjene, tas enten i PM til modaratorteamet, eller i PM til den som skrev innlegget. Innlegg som inneholder reaksjoner på moderering, eller andre brudd på denne regelen, vil bli fjernet uten varsel.


6 – Annonsering og kjøp og salg

Kjøp og salg tillates kun der slikt er angitt tillatt. Annonsering tillates kun etter skriftlig avtale med f32.no. Stemmefisking tillates ikke.

Bedrifter og andre kommersielle aktører kan ha konto på forumet, men denne må da ikke brukes til annonsering. Det skal komme klart frem av brukernavn og signatur at en slik konto er en bedriftskonto


7 – Redigering av innlegg

Det er ikke tillatt å fjerne eller redigere et innlegg slik at det går ut over konteksten eller muligheten til å følge diskusjonsgangen i en tråd. Ønsker du et innlegg fjernet, ta kontakt med moderatorteamet.


8 – Rettigheter til innhold

Du beholder rettigheter til innhold (inkludert bilder) du poster i forumet, men gir f32.no og dens under- og søstersider tillatelse til å vederlagsfritt bruke innholdet på sine sider, samt til profilering av disse.

Post kun innhold du har rettigheter til å bruke, dvs enten som du selv har laget, eller som du har rett til å sitere. Brukere som poster innhold som tilhører andre, uten tillatelse fra rettighetshaver, vil bli holdt strafferettslig ansvarlig.


9 – En tråd per emne

Ikke lag flere tråder om hvert emne, hvis det ikke er vesensforskjeller mellom dem.


10 – Lenking og opplasting

Lenking til eller opplasting av materiale som bryter norsk lov er ikke tillatt med mindre redaksjonen har eksplisitt gitt tillatelse til dette.


11 – Innlegg skal postes i riktig forumkategori

Post i riktig kategori, og med en emnetittel som er beskrivende for emnet du ønsker å ta opp. Emnetitler som ikke er beskrivende nok, kan bli endret av moderatorteamet.


12 – Spesialregler

Noen underforum eller kategorier kan ha spesielle regler i tillegg til eller i stedet for disse. Ved å poste i et slikt forum eller under en slik kategori bekrefter du at du har lest reglene for dem, og akter å følge dem.


Leave a Reply