Introduksjon til Magic Lantern – Del 1

De aller fleste tekniske dupeditter har et internprogram som styrer produktets tekniske egenskaper. På engelsk heter slike programmer firmware, og for fotoprodukter er firmwaren spesielt viktig. Det er via firmwaren at produsentene kan rette eventuelle feil ved kameraet (så fremt det ikke er et hardware-problem) og kanskje til og med gi kameraet funksjoner som ikke […]