Fotografi og loven – del 4
Salg av bilder og rett til eget bilde

Med få begrensninger kan vi selge bilder vi selv har tatt. Vær klar over at terskelen er ganske høy for hva folk er villige til å betale for et fotografi, og det tar mye tid og mye arbeid å skaffe seg et navn hvis man vil leve helt eller delvis av å selge bilder.

Vi kan selvsagt prøve å selge bilder billig, men de som har prøvd, vet hvor vanskelig det er å sette opp prisen når bildekjøpere er vant til å få billige bilder. Du undergraver både deg selv og andre hvis du legger deg på et prisnivå du ikke kan leve av dersom fotografering og bildesalg skal være mer enn en hobby.

Dette bildet fra Nordbyen, Tønsbergs «gamleby», solgte forfatteren gjennom et web-basert bildebyrå ni ganger i løpet av en toårsperiode. Det er også publisert i en bok utgitt i Storbritannia.

Dette bildet fra Nordbyen, Tønsbergs «gamleby», solgte forfatteren gjennom et web-basert bildebyrå ni ganger i løpet av en toårsperiode. Det er også publisert i en bok utgitt i Storbritannia. (Foto: Toralf Sandåker)

Hvis du er kresen og velger ut de spesielle bildene som har høy estetisk kvalitet og originalitet, og lærer å tilrettelegge bildene teknisk for trykk eller profesjonelle utskrifter, finnes det flere markeder der ute. Kundene kommer likevel ikke av seg selv. Du må sørge for at bildekjøperne kjenner til bildene dine, og vet hvordan de skal kan kjøpe dem. Har du i tillegg unike bilder, f.eks. fra hendelser eller opplevelser du er alene om, gjelder det å gjøre seg synlig for dem som vanligvis kjøper bilder.

Når du selger et bilde, selger du altså en begrenset rett til å bruke det. Selger du en fysisk kopi, har kjøperen rett til å ha det på veggen hjemme eller på et kontor, og også til å selge det videre med samme rett. Kjøperen kan likevel ikke reprodusere det og stille det ut eller publisere en reproduksjon uten ditt samtykke.

Bruksrett

For at noen skal ha rett til å publisere et bilde du har rettighetene til, kreves at de kjøper bruksretten til trykk eller nettpublisering. Bruksrett til trykk gjelder vanligvis for et bestemt opplag eller en bestemt utgave og til én gangs bruk. Prisen for å bruke bildet på forsiden av et blad bør være høyere enn prisen for å bruke det på innsiden. Bruksrett til nettpublisering selges for et bestemt tidsrom og for én gangs bruk i det tidsrommet, eller for ubegrenset tid mot et pristillegg

Når du selger bilder, bør du opptre profesjonelt og avklare alle rettigheter før bildet selges. Mens du som fotograf har rettighetene til bilder du har tatt, har en person du tar bilde av også rettigheter knyttet til bruken av et bilde av ham selv. Fotografer må derfor balansere egne rettigheter mot avfotograferte personer når de fotograferer mennesker.

Det er derfor et godt råd å ha skriftlige avtaler med modeller før du selger bildene fra arkiv. Dette gjelder først og fremst der personene er identifiserbare, og der de er en viktig del av motivet.

Bildekjøpere

En rekke personer, firmaer og organisasjoner er interessert i å kjøpe gode bilder. Det første du bør gjøre, er å legge ut smakebiter eller hele portfolioer på en egen nettside der du presenterer deg som fotograf og hva du kan tilby, eller gjør deg tilgjengelig på Flickr og andre webtjenester.

Enten du oppretter en portfolio på en tjeneste som lar deg selge bilder profesjonelt eller synliggjør bildene i en blogg, er det nettet som best eksponerer bilder for salg.

Enten du oppretter en portfolio på en tjeneste som lar deg selge bilder profesjonelt eller synliggjør bildene i en blogg, er det nettet som best eksponerer bilder for salg.

Det finnes en rekke nettsteder som tilbyr sikker lagring av bilder og muligheter både for å vise dem, la bildekjøpere søke i dem, og til og med salgsmuligheter med sikring av opphavsrett og ryddige oppgjør. Du kan selvsagt også selge bilder fra ditt eget nettsted, men utfordringen er å få inn nok interesserte bildekjøpere.

Du bør også aktivt kontakte mulige bildekjøpere for å øke muligheten for at det nettopp er dine bilder de kjøper.

Du kan selge fysiske kopier til både privatpersoner og organisasjoner. Du kan selge kopiene ferdig innrammet eller levert i rull som kjøperen selv rammer inn. Mer interessant er det kanskje å selge bilder til profesjonelle bildekjøpere. Her er noen eksempler på slike:

  • Informasjonsavdelingen i private firmaer og offentlige virksomheter.
  • Organisasjoner som publiserer materiell p papir eller nett.
  • Egen arbeidsgiver.
  • Bokforlag.
  • Reklamebyråer og grafiske designere.
  • Aviser, magasiner, nettpublikasjoner.
  • TV-kanaler og filmproduksjonsselskaper.

Oppdragsfotografering

De nevnte bildekjøperne er også fra tid til annen ute etter fotografer som kan ta oppdrag. Klarer du å jobbe deg inn hos én slik kunde, kan det dukke opp flere, så når du først får sjansen er det verd mye å ta godt vare på den. Stol på at hvis det er du som blir valgt, er det fordi de forventer en viss kvalitet på utførelsen av oppdraget, ikke bare lavest mulig pris. Tilfredse kunder setter pris på både punktlig levering, klare tilbakemeldinger hvis det skjer noe utenfor din kontroll som påvirker oppdraget, og at du lever det de har bedt om (og gjerne litt ekstra), til minst den kvaliteten de forventer. Med kvalitet menes vel så mye uttrykk og originalitet som teknisk kvalitet. Det regner profesjonelle bildekjøpere med at du leverer uansett. Til gjengjeld er de lite interessert i utstyret du bruker. Det er bildene de er ute etter, hvordan de er tatt spiller mindre rolle.

Vær likevel nøye med å etterleve de skrevne og uskrevne reglene som gjelder for dokumentarfoto, nyhetsbilder og en del typer naturfotografering. Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder, sørg for å undersøke om oppdragsgiver har egne husregler, og med kolleger og andre som kan gi deg verdifull informasjon.

I hovedsak krever de som kjøper nyhetsbilder med dokumentarisk innhold at det faktisk lar seg dokumentere når og hvor et bilde er tatt, og i hvilken sammenheng. dette bør også gå frem av fotografens beskrivelse av bildet eller bildene. Fotografen skal ikke ha arrangert bildet, og ikke manipulere bildets innhold slik at det representerer en arrangert hendelse.

Blant naturfotografene gjelder regelen at hensynet til naturen alltid må komme i første rekke. Aktiviteter som er til ulempe eller skade for natur og miljø, diskvalifiserer i mange sammenhenger bilder fra konkurranser og publisering. Også her gjelder kravet om at tid, sted og omstendigheter må kunne dokumenteres og oppgis korrekt.

Les mer her: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Her finner du de andre delene av denne artikkelserien:

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 5


Serien «Fotografi og loven» er et bearbeidet utdrag fra Toralf Sandåkers bok SE MED KAMERA, utgitt av forlaget Bokstav og Bilde as. Gjengitt med tillatelse.
© Toralf Sandåker.

Toralf er frilans fagjournalist, fotograf og grafisk designer. Forfatter av boken «Se med kamera», skriver artikler og holder foredrag, kurs og workshops om de fleste emner innen bildekommunikasjon. Fast tilknyttet tidsskriftet Fotografi som frilans teknisk redaktør siden 2001, og har jobbet i 35 år med medier, teknologi og kompetanse.

Leave a Reply