f32.no inngår samarbeidsavtale med journalisten.no


Fra og med i dag vil du med jevne mellomrom kunne finne stoff fra f32.no også på Journalisten.no, takket være en stoffutvekslingsavtale de to nettstedene har inngått. Samtidig vil f32.no nyte godt av en lesergruppe som allerede er interessert i fotografiets muligheter, og som i stor grad gjerne vil fordype seg og lære mer.


– Med denne avtalen vil vi nå et publikum som kanskje ikke har vært klar over oss før, men som faktisk er midt i vår målgruppe, sier f32.nos sjefredaktør Are Thunes Samsonsen.

– Journalister er profesjonelle historiefortellere, og har slik mediesituasjonen er nå et større behov for å være multimediale enn før. De får med andre ord et stadig økende behov for å benytte foto og film i sitt yrke, og med det er det nok mange som også får en økt interesse for fotografering i tillegg. Det håper vi at vi kan hjelpe dem med.

Journalisten.no

Journalisten er medlemsbladet for Norsk Journalistlag, Norges fremste fagorganisasjon for journalister, men nettstedet er åpent for alle andre og har en langt videre leserskare enn bare medlemstallet i NJ skulle tilsi. Journalisten.no leses også av de fleste i kommunikasjons- og PR-bransjen, samt mange andre som ønsker å holde seg oppdatert på hva som rører seg i medie-Norge.

– Dette er et samarbeid vi gleder oss veldig over. Nå vil Journalistens lesere få godt faglig innhold om fotografi, noe de ikke har fått på en stund, sier Martin Huseby Jensen i Journalisten.

– Journalisten har en stund drøftet hvordan de skal få best mulig innhold på fagområdet. Med stoffutveklgslingsavtalen med f32.no får de det. Nettstedet produserer mye innhold som er relevant for alle som er opptatt av faget. Være seg faglige tips om hvordan ta bedre bilder, hvilke opphavsrettigheter som gjelder rundt fotografiet, eller rene brukertester av utstyr.

I første omgang dreier det seg om en prøveperiode fra første september og frem til nyttår, men begge parter er innstilt på å fortsette samarbeidet også etter at perioden er over, dersom erfaringene er gode fra prøveperioden.

Ideell basis

– Vi tjener ikke en krone på f32.no. Snarere tvert imot, vi spleiser på å dekke løpende utgifter, uttaler grunnlegger og sjefredaktør Samsonsen. Han driver nettstedet sammen med flere journalister med fartstid fra fotobransjen.

– Heldigvis er ikke utgiftene større enn at det går helt fint å ta dem fra egen lomme. Vi driver ikke med dette fordi vi skal tjene penger på det, men fordi det er gøy, og fordi vi ser det er behov for oss. Motivasjonen er å bidra til et levende og aktivt fotomiljø i Norge, og så godt vi kan hjelpe til med å skape interesse for og kunnskap om foto, både når det gjelder teknikk og utstyr, samt komposisjon, bildekritikk og bruk av fotografi som medium, for å nevne noe.

Fremtidplaner

f32.no har flere fremtidsplaner som kan være av interesse for både journalister og andre lesere med en interesse for fotografi og kommunikasjon. Ett eksempel er det nyetablerte diskusjonsforumet, et annet er oppslagsverket for fototermer som finnes på FotoABC.no. Sistnevnte er ennå ikke ferdig, men vil med tiden få over 600 definisjoner av og hjelpetekster til ulike termer og faguttrykk innen foto.

– Vi har flere fremtidsplaner som jeg ikke kan si noe om riktig ennå, sier Samsonsen. Vi ønsker ikke å bite over mer enn vi kan svelge på nåværende tidspunkt, men vi har en del planer som vi setter ut i livet med tiden, når vi har kapasitet til å følge dem skikkelig opp.


Diskutér denne artikkelen i forumet.

Are er utdannet fotograf og har hatt fotodilla siden nittitallet. Han har tidligere vært journalist og redaktør i Akam.no i til sammen syv år, og er nå sjefredaktør i f32.no ved siden av dagjobben som en av flere redaktører av helsenorge.no. Han har også vært sjefredaktør for Visitnorway.com. Han har generelt alt for mange kameraer, av alle mulige systemer - og alt for lite tid til å bruke dem.